O mně

2011

 • složeny advokátní zkoušky s prospěchem výtečně
 • zápis do seznamu advokátů ČAK
 • výkon samostatné advokátní praxe

2009

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Státní rigorózní zkouška, obor Trestní právo hmotné a procesní
 • udělen titul JUDr. (doktor práv)

2008 – 2010

  • Brno International Business School
 • magisterský program MSc in Law and Business Management
 • udělen titul MSc. (Master of science)

2002 – 2007

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • magisterský program Právo a právní věda, obor Právo
 • udělen titul Mgr. (magistr)

Praxe

od roku 2011

 • výkon generální praxe – samostatná advokátka

2007 – 2011

 • generální praxe v advokátní kanceláři – advokátní koncipientka

Přednášková činnost

2021

 • Protikorupční opatření, etický kodex, GDPR
 • Lidskoprávní minimum

2020

 • GDPR obecně
 • Protikorupční opatření

2019

 • GDPR obecně
 • Protikorupční opatření

2018

 • GDPR obecně
 • Protikorupční opatření

2017

 • Uzavírání smluv
 • Protikorupční opatření

2016

 • Uzavírání smluv
 • Právní minimum pro management

2015

 • Uzavírání smluv v podmínkách roku 2015
 • Protikorupční opatření

2014

 • Nejdůležitější změny v oblasti uzavírání smluv od 1.1.2014
 • Smlouva kupní od 01.01.2014 podle nového občanského zákoníku
 • Protikorupční opatření

2013

 • Nejdůležitější změny v oblasti uzavírání smluv od 1.1.2014
 • Nejdůležitější změny v oblasti zdravotnictví od 1.1.2014
 • Vybraná problematika zdravotnického práva
 • PraGraM II. národní workshop

2012

 • Právní vědomí zdravotníků – zákon o zdravotních službách
 • Vojenská nemocnice Olomouc

2011

 • Právní vědomí zdravotníků
 • Kongres Olomoucké dny 28.-29.04.2011, VITRUM Sterilizace


 • Malé právní minimum pro zdravotníky
 • Mezinárodní kongres – STERIL.CZ – Brno 2011 18.-19.10.2011, Česká společnost pro sterilizaci

2010

 • Právní aspekty ve zdravotnictví
 • Vojenská nemocnice Olomouc

Pedagogická činnost

2020

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • vyučující Studentské právní poradny
  • výuka Kurz právnických dovedností, Právní praxe

2019

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • výuka Kurz právnických dovedností, Právní praxe, Studentská právní poradna, Klinika práva a podnikání

2018

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • výuka Úvod do studia, Kurz právnických dovedností, Studentská právní poradna, Klinika práva a podnikání
  • účast na výuce Profesní etika

2017

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • výuka Úvod do studia, Studentská právní poradna, Klinika práva a podnikání
  • účast na výuce Profesní etika

2016

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • účast na výuce Profesní etika, Práva pacienta
  • výuka Studentská právní poradna, Klinika práva a podnikání

2015

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • výuka Studentská právní poradna, Klinika práva a podnikání
  • účast na výuce Profesní etika

2014

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • výuka Studentská právní poradna, Klinika práva a podnikání, Kurz právnických dovedností, Úvod do studia

2013

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • výuka Studentská právní poradna, Klinika práva a podnikání, Kurz právnických dovedností, Úvod do studia
  • účast na výuce Profesní etika, Klinika práv pacienta
 • Pedagogické fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • výuka Správní právo
  • výuka Správní právo pro veřejnou správu

2012

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • výuka Kurz právnických dovedností, Studentská právní poradna
  • Workshop klinik Dlouhé Stráně 19.-21.10.2012
Alena Ceplová – www.picture4you.cz
 
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • výuka Správní právo
  • výuka Rozhodovací procesy ve veřejné správě
 • Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • přednáška Zdravotnické právo a znalecká činnost

2011

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • blok Zdravotnické právo – Lidskoprávní klinika
  • supervisor Studentské právní poradny
  • Workshop klinik Dlouhé Stráně 14.-16.10.2011


 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • výuka Správní právo
  • výuka Rozhodovací procesy ve veřejné správě
 • Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • přednáška Zdravotnické právo a znalecké činnost

Publikační činnost

 • Omezení svéprávnosti člověka ve vztahu k „rozhodování“ o hospitalizaci. In: Sborník příspěvků Olomoucké debaty mladých právníků 2014, UP Olomouc, Právnická fakulta

 • Inspirace zahraničními vlivy ve zdravotnických zákonech v problematice nakládání s lidským tělem? In: Sborník příspěvků Olomoucké debaty mladých právníků 2013, UP Olomouc, Právnická fakulta

 • Obchodní strategie založení advokátní kanceláře, Key publishing s.r.o., Ostrava 2012

 • Malé právní minimum pro zdravotníky. In: Nové Vademecum Sterilizace č. 1/2012, Časopis České společnosti pro sterilizaci, s. 18 – 21.

 • Opravné prostředky při porušování lidských práv v mezinárodním měřítku – Evropská úmluva o lidských právech, kolektiv autorů B. Chomát, I. Franiaková, J. Němcová, B. Wittnerová In: Právo, ekonomika a management 2009, sborník referátů, Key publishing s.r.o., Ostrava 2009

Další činnost

 • účast na 10. celosvětové konferenci ke klinickému právnímu vzdělávání Bandung, Indonesie 2019
 • účast na mezinárodní konferenci ke klinickému právnímu vzdělávání ENCLE v Bratislavě 3. -5. 7. 2019
 • přísedící Lidskoprávní moot-court, prosinec 2015. Poskytnutí zdravotní péče, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • přísedící Lidskoprávní moot-court, listopad 2014, povinné očkování, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • zkoušející státních závěrečných zkoušek – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • přísedící Lidskoprávní moot-court, právo na výchovu vs. potřeba ochrany dítěte, listopad 2012 – Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci